tuin aanleg ontwerp onderhoude tuinservice Harlingen

Snoeien doen we niet zomaar. Er zijn een aantal redenen waarom er gesnoeid moet worden. 

- Om de groei te beperken

- Om de groei te versterken

- Om de struik of boom te verjongen

- Om schade of ziekte terug te dringen

- Om een bepaalde vorm te verkrijgen 

Vaak is het lastig te bepalen hoe en wanneer een boom of struik gesnoeid moet worden, daarom kunnen wij u hierbij voorzien van kundig advies en hulp. Als een boom ziek is of de boom geeft hinder aan de omgeving kunt u er voor kiezen om de boom te rooien. Ook deze werkzaamheden kunnen door ons worden uitgevoerd met behulp van een hoogwerker of klimtechniek. 

Snoeien doet groeien !

Snoeiwerk door tuinservice Hilarides Harlingen Franeker Leeuwarden Kimswerd Arum Witmarsum Makkum Bolsward Sneek, Friesland Snoeiwerk door tuinservice Hilarides Harlingen Franeker Leeuwarden Kimswerd Arum Witmarsum Makkum Bolsward Sneek, Friesland